Privátní zdravotnická laboratoř

již 25 let poskytuje své služby lékařům, i přímo pacientům

Výsledky jsou vydávány pacientům pouze v případě, že:

  1. Lékař písemně uvedl na žádance, že souhlasí s vydáním výsledkového listu pacientovi, a to pouze na základě předložení kartičky pojištěnce + dokladu totožnosti. V případě výsledkového listu nezletilého pacienta, předloží jeho zákonný zástupce doklad totožnosti i kartičku pojištěnce nezletilého.

  2. Výsledkový list vyzvedává jiná osoba než samotný pacient, a to pouze na základě předložení plné moci pacienta a průkazu totožnosti osoby, která výsledkový list vyzvedává.

  3. Pacient - samoplátce na základě kartičky pojištěnce a dokladu totožnosti.

  4. Pacient čeká na výsledek statimového vyšetření.

Všechny laboratorní výsledky se vydávají pacientům vždy proti podpisu.


Lab Med spol. s r.o.
U Pošty 402/14,
625 00 Brno - Starý Lískovec
tel. laboratoř: 571 666 510
tel. kancelář: 571 666 500

Pracovní doba: 7:00 – 15:00

Společnost Lab Med spol. s r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)